The meaning of feeling well in people with moderate or severe traumatic brain injury

Eija Jumisko, Jan Lexell, Siv Soderberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The meaning of feeling well in people with moderate or severe traumatic brain injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap