The meaning of quality work from the general practitioner's perspective: an interview study

Eva-Lena Strandberg, Ingvar Ovhed, Anders Håkansson, Margareta Troein

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The meaning of quality work from the general practitioner's perspective: an interview study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap