The Media and The Message

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

On the Swedish media coverage of the Ukraine crisis 2013-2014.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)166-168
TidskriftRussian Journal of Communication
Volym6
Utgåva2
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi
  • Annan samhällsvetenskap
  • Kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Media and The Message”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här