The Message of Dead Bodies

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

On death dying and disposal in contemporary Sweden.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationBody Time. On the Interaction of Body, Identity, and Society
RedaktörerSusanne Lundin, Lynn I C Åkesson
FörlagLund University Press
ISBN (tryckt)91-7966-396-6; 0-86238-465-6
StatusPublished - 1996

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Message of Dead Bodies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här