The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråkengelska
TidskriftSvensk Exegetisk Årsbok (SEÅ)
Volym79
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Reviewed work: The messenger of the Lord in early Jewish interpretations of Genesis / Camilla Hélena von Heijne (2010)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här