The Microfinance Collateralized Debt Obligation: A Modern Robin Hood?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Microfinance Collateralized Debt Obligation: A Modern Robin Hood?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap