The middle Cambrian Lejopyge laevigata Zone in Sweden

Niklas Axheimer, Mats Eriksson, Per Ahlberg, Anders Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)44-44
TidskriftGFF
Volym127
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa
EvenemangLundadagarna i Historisk Geologi och Paleontologi IX - Lund University
Varaktighet: 2005 mars 142005 mars 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här