The Migration-Development Nexus Revisited: Immigrant Organizations and the Swedish Policy Framework for Development and Humanitarian Assistance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)467-492
Antal sidor26
TidskriftForum for Development Studies
Volym49
Nummer3
Tidigt onlinedatum2022 juli 8
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  • Kulturgeografi
  • Studier av offentlig förvaltning

Citera det här