The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora