The mining sectors in Chile and Norway from approximately 1870 to 1940: the development of a knowledge gap

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

477 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Handledare
  • Bruland, Kristine, handledare, Extern person
Förlag
StatusPublished - 2015
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här