The miR(21/10b) ratio as a prognostic marker in clear cell renal cell carcinoma.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

191 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The miR(21/10b) ratio as a prognostic marker in clear cell renal cell carcinoma.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap