The missing sense of peace: diplomatic approachment and virtualization during the COVID-19 lockdown

Isabel Bramsen, Anine Hagemann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)539-560
TidskriftInternational Affairs
Volym97
Nummer2
Tidigt onlinedatum2021
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här