The mobile Oracle: a tool for early user involvement

Charlotte Magnusson, Margarita Anastassova, Kirsten Rassmus-Gröhn, Konrad Tollmar, Samuel Roselier, Martin Pielot

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

3 Citeringar (SciVal)
136 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The mobile Oracle: a tool for early user involvement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.