The Modern Swedish Translator of St Birgitta's Works: Tryggve Lundén, his Background and his Impact

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Modern Swedish Translator of St Birgitta's Works: Tryggve Lundén, his Background and his Impact”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora