The monetization of the street art world and the fossilization of urban public space

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The monetization of the street art world and the fossilization of urban public space”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap