The Money of Monarchs: The Importance of Non-Tax Revenue for Autocratic Rule in Early Modern Sweden

Klas Nilsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2160 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Money of Monarchs: The Importance of Non-Tax Revenue for Autocratic Rule in Early Modern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora