The Most Important Legislation Facing Humanity? The Proposed EU Regulation on Artificial Intelligence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)IV
TidskriftNordic Journal of European Law
Volym4
Utgåva1
StatusPublished - 2021 aug 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • EU-rätt

Citera det här