The Mystery of the AuIn 1: 1 Phase and Its Incommensurate Structural Variations

Laura C. Folkers, Arkadiy Simonov, Fei Wang, Sven Lidin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Mystery of the AuIn 1: 1 Phase and Its Incommensurate Structural Variations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi