The myth of the “street artist”: a brief note on terminology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

Essay about the terminology used within the study of street art.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)104-105
TidskriftStreet Art & Urban Creativity Scientific Journal
Volym3
Utgåva1
StatusPublished - 2017 dec.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The myth of the “street artist”: a brief note on terminology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här