The nanoscale distribution of copper and its influence on charge collection in CdTe solar cells

Trumann Walker, Michael E. Stuckelberger, Tara Nietzold, Niranjana Mohan-Kumar, Christina Ossig, Maik Kahnt, Felix Wittwer, Barry Lai, Damien Salomon, Eric Colegrove, Mariana I. Bertoni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The nanoscale distribution of copper and its influence on charge collection in CdTe solar cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar