The neuroprotective effect of 2-oxoglutarate in the experimental ischemia of hippocampus

T. N. Kovalenko, G. A. Ushakova, I. Osadchenko, G. G. Skibo, Stefan Pierzynowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The neuroprotective effect of 2-oxoglutarate in the experimental ischemia of hippocampus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap