The new work ethics of consumption and the paradox of mundane brand resistance

Sofia Ulver, S. Askegaard, D. B. Kristensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The new work ethics of consumption and the paradox of mundane brand resistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap