The nitrogen fixation potential of arctic cryptogram species is influenced by enhanced UV-B radiation

Bjørn Solheim, Ulf Johanson, Terry V. Callaghan, John A. Lee, Dylan Gwynn-Jones, Lars Olof Björn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The nitrogen fixation potential of arctic cryptogram species is influenced by enhanced UV-B radiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap