The normal squamocolumnar junction is circumferentially even and minimal irregularities are manifestations of gastroesophageal acid reflux

Mats Guerrero Garcia Hall, Jörgen Wenner, Stefan Öberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The normal squamocolumnar junction is circumferentially even and minimal irregularities are manifestations of gastroesophageal acid reflux”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap