The normal squamocolumnar junction is circumferentially even and minimal irregularities are manifestations of gastroesophageal acid reflux

Mats Guerrero Garcia Hall, Jörgen Wenner, Stefan Öberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat