The nuclear localization of γ-tubulin is regulated by SadB-mediated phosphorylation.

Greta Eklund, Stefan Lang, Johan Glindre, Åsa Ehlén, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
53 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The nuclear localization of γ-tubulin is regulated by SadB-mediated phosphorylation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar