The nuclear localization of γ-tubulin is regulated by SadB-mediated phosphorylation.

Greta Eklund, Stefan Lang, Johan Glindre, Åsa Ehlén, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 !!Citations (SciVal)
51 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat