The nuclear localization of γ-tubulin is regulated by SadB-mediated phosphorylation.

Greta Eklund, Stefan Lang, Johan Glindre, Åsa Ehlén, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
53 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat