The ontological parsimony of mereology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
414 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The ontological parsimony of mereology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora