The ontological parsimony of mereology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
414 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat