The Opportunity Prior - A Proof-Based Prior for Criminal Cases

Norman Fenton, David Lagnado, Christian Dahlman, Martin Neil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Opportunity Prior - A Proof-Based Prior for Criminal Cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi