The order p 8 mesonic chiral Lagrangian

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”The order p 8 mesonic chiral Lagrangian”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.