The Origin of Neptune's Unusual Satellites from a Planetary Encounter

Daohai Li, Apostolos A. Christou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Origin of Neptune's Unusual Satellites from a Planetary Encounter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap