The origins of Nostra Aetate, with a special regard to the Jewish contributions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

Magdalena Dziaczkowska analyzes the process of drafting of the Nostra Aetate (1965), the declaration on the relation of the Church with non-Christian Religions of the Second Vatican Council. Her interest focuses particularly on the Jewish contributions to this document.
Originalspråkengelska
TidskriftFree Ebrei
VolymVI
Utgåva2
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The origins of Nostra Aetate, with a special regard to the Jewish contributions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här