The Other Side of the Coins: The Environmental Impact of Greenfield FDI in Sub-Saharan Africa´s Pollution-Intensive Industries and the Role of Governance

Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

86 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Other Side of the Coins: The Environmental Impact of Greenfield FDI in Sub-Saharan Africa´s Pollution-Intensive Industries and the Role of Governance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi