The p53 target gene TRIM22 directly or indirectly interacts with the translation initiation factor eIF4E and inhibits the binding of eIF4E to eIF4G.

Jessica Petersson, Malin Ageberg, Carl Sandén, Tor Olofsson, Urban Gullberg, Kristina Drott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The p53 target gene TRIM22 directly or indirectly interacts with the translation initiation factor eIF4E and inhibits the binding of eIF4E to eIF4G.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap