The package logic: A study on value creation and knowledge flows

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The package logic: A study on value creation and knowledge flows”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi