The pancreatic β-cell: A bioenergetic perspective

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The pancreatic β-cell: A bioenergetic perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap