The Partisan Impact on Local Government Dissemination of COVID-19 Information: Assessing U.S. County Government Websites

Michael A. Hansen, Isabelle Johansson, Kalie Sadowski, Joseph Blaszcynski, Sarah Meyer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Partisan Impact on Local Government Dissemination of COVID-19 Information: Assessing U.S. County Government Websites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap