The PASTA domain of penicillin-binding protein SpoVD is dispensable for endospore cortex peptidoglycan assembly in Bacillus subtilis.

Ewa Bukowska-Faniband, Lars Hederstedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The PASTA domain of penicillin-binding protein SpoVD is dispensable for endospore cortex peptidoglycan assembly in Bacillus subtilis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap