The Path Dependence of European Copyright.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

206 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Path Dependence of European Copyright.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap