The permeable border: Anxieties of the mother tongue in contemporary Nordic poetry

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationThe Aesthetics and Politics of Linguistic Borders
Undertitel på värdpublikationMultilingualism in Northern European Literature
RedaktörerHeidi Grönstrand, Markus Huss, Ralf Kauranen
FörlagRoutledge
Kapitel16
Antal sidor22
Utgåva1
ISBN (elektroniskt)9780429260834
ISBN (tryckt)9780367203153
StatusPublished - 2019

Publikationsserier

NamnRoutledge Critical Studies in Multilingualism
FörlagRoutledge

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här