The persuasion of performative technologies: constructing calculating selves in universities

Elin Funck, Kirsi-Mari Kallio, Tomi Kallio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat