Das pharyngoosophageale Segment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The pharyngoesophageal segment (PES) is a striated muscular structure separating the relatively wide pharynx from the narrow cervical esophagus. There is a substantial axial and longitudinal asymmetry within the PES, as well as basal resting pressure that is substantially influenced by a variety of stimuli as well as deglutition.
Bidragets titel på inmatningsspråkThe pharyngoesophageal segment
Originalspråktyska
Sidor (från-till)689-692
TidskriftRadiologe
Volym35
Utgåva10
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Das pharyngoosophageale Segment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här