The plant dehydrin Lti30 stabilizes lipid lamellar structures in varying hydration conditions

Jenny Marie Andersson, Quoc Dat Pham, Helena Mateos, Sylvia Eriksson, Pia Harryson, Emma Sparr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The plant dehydrin Lti30 stabilizes lipid lamellar structures in varying hydration conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar