The porcine retinal vasculature can be accessed using an endovascular approach, a new experimental model for retinal ischemia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The porcine retinal vasculature can be accessed using an endovascular approach, a new experimental model for retinal ischemia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap