The possibility of lifestyle and biological risk markers to predict morbidity and mortality in a cohort of young men after 26 years follow-up.

Lars-Göran Persson, Hans Lingfors, Mats Nilsson, Sigvard Mölstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

435 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To study the association between lifestyle and biological risk markers measured at one occasion, morbidity and mortality from cardiovascular disease (CVD) and cancer, and morbidity from diabetes approximately 26 years later.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e006798
TidskriftBMJ Open
Volym5
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The possibility of lifestyle and biological risk markers to predict morbidity and mortality in a cohort of young men after 26 years follow-up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här