The postprandial acid pocket does not extend into most distal esophagus: evidence from pH studies performed immediately above the squamocolumnar junction.

Mats Hall, Jörgen Wenner, Stefan Öberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The postprandial acid pocket does not extend into most distal esophagus: evidence from pH studies performed immediately above the squamocolumnar junction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap