The potential role of T2*-weighted multi-echo data image combination as an imaging marker for intraplaque hemorrhage in carotid plaque imaging

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The potential role of T2*-weighted multi-echo data image combination as an imaging marker for intraplaque hemorrhage in carotid plaque imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap