The practice of risk management: Silence is not absence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The practice of risk management: Silence is not absence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi